Akademi Binaan Malaysia Wilayah Utara

e-Sistem

1. e-GotJob adalah sebuah sistem dan aplikasi yang memberi akses kepada para alumni dan majikan dalam mencari dan menawarkan peluang pekerjaan.


2. Ini bertujuan untuk mempertemukan pelatih lepasan Akademi Binaan Malaysia (Utara) dengan majikan/syarikat yang berpotensi. Ia juga membantu majikan/syarikat mendapatkan pekerja tempatan bertaraf pekerja mahir dan kompeten serta memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh kerajaan untuk berkerja di dalam industri.


3. Oleh itu, dijemput pihak majikan melengkapkan maklumat dibawah untuk didaftarkan ke dalam sistem e-GotJob.


4. Sistem e-GotJob boleh diakses disini : www.egotjob.com


5. Sebarang Masalah / Pertanyaan berkaitan sistem, sila hubungi sistem admin WhatsappDaftar Majikan e-GotJob

    NAMA PENUH
    FULL NAME*


    ALAMAT
    ADDRESS *
             Poskod     

Bandar    


    EMAIL PIC *


    NO. TELEFON
    TEL NUM *

      -  
       e.g : 012-3456789

    NAMA SYARIKAT
    COMPANY NAME *


    NO. PENDAFTARAN SYARIKAT
    MYCOID *


    EMAIL SYARIKAT
    EMAIL COMPANY *


    LAMAN WEB SYARIKAT
    COMPANY WEBSITE


    PENGAKUAN PEMOHON
    DECLARATION *


* Dengan ini saya membuat akuan bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar dan sah.
          Permohonan/Pendaftaran akan terbatal dengan sendirinya jika maklumat didapati palsu.


    MASUKKAN KOD PENGESAHAN
    ENTER VERIFICATION CODE *

                                             
KOD PENGESAHAN    :
VERIFICATION CODE :